Organize Küçük Sanayi Bölgesi Planları

Organize Küçük sanayi alanı: Şehirde yaşayanların günlük bakım, tamir, servis ve küçük ölçekli imalat ihtiyaçlarının karşılanabileceği, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen ve çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan atölye, imalathane ile depoların yerleşmelere yakın veya kolay ulaşılabilir yerlerinde yapılabildiği alanlardır. Küçük sanayi bölgesi planları bu amaca yönelik hazırlanan planlardır.

Sanayi alanı: İçerisinde sanayi tesisleri ile sanayiye hizmet vermek üzere diğer yapı ve tesislerin de yapılabileceği alanlardır. Sanayi ve organize sanayi bölgesi planları bu amaca yönelik hazırlanan planlardır.

Başa dön
Adınız

Konu;